Aktualności

Dni Międzynarodowego Prawa Ruchu Drogowego

Dni Międzynarodowego Prawa Ruchu Drogowego

W dniach 3 i 4 października 2019 roku w Atenach w Grecji odbyły się 20. Międzynarodowe Dni Prawa o Ruchu Drogowym. Impreza jest organizowana przez Instytut Europejskiego Prawa Ruchu Drogowego i uczestniczyli w niej prawnicy i ubezpieczyciele z całej Europy. OKW była reprezentowana przez Martę Olczak-Klimek – partnera OKW oraz przewodniczącą europejskiej grupy Insuralex, które było ponadto reprezentowane przez członków z Holandii, Niemiec i Grecji.
Znani prelegenci z różnych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami, prowadzac pouczające i interaktywne warsztaty.
Rozmawialiśmy na temat kluczowych kwestii w europejskim prawie drogowym – mobilności i technologii, obecnej sytuacji związanej z Brexit-em w Wielkiej Brytanii, zaspokajania międzynarodowych roszczeń na mocy dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz jej zmian.. Odbyły się interesujące warsztaty na temat najważniejszych zmian w europejskim prawie dotyczącym zadośćuczynień ofiarom i ich rodzinom za szkody niematerialne wywołane wypadkami komunikacyjnymi.

« Powrót