Aktualności

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z wtorku 17 marca 2020 r.

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z wtorku 17 marca 2020 r.

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród nich są:
  ·       odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek; dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
  ·       zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,
  ·       tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. –  wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności,
  –       wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283
 1. W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5pkt proc., tj. do poziomu 1,00%.

Ponadto Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej.

Rada Polityki Pieniężnej uzasadniła swoją decyzję m.in. podobnymi działania podejmowanymi przez FED w Stanach Zjednoczonych, EBC i banki innych krajów. Najkrócej ujmując oznacza to tańsze kredyty (a zatem kolejną ulgę dla kredytobiorców) oraz spadek oprocentowania lokat.

 1. Prezydent Andrzej Duda na środę 18 marca 2020 r. na godz. 10:00 zwołał Radę Gabinetową, na której ma być omawiany przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Z kolei Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej w środę 18 marca 2020 r. upubliczni zapowiadany pakt na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki.
  Projekt ma przewidywać m.in. odroczenie różnych płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Prezes UOKiK podjął decyzję o powołaniu zespołu, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych. Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych w związku z nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa wprowadzają konsumentów w błąd, informując, że ich produkty chronią przed chorobą lub wielokrotnie zawyżają ceny.A ponadto:
 3. Prezes Rady Ministrów wziął udział w wideokonferencji członków Rady Europejskiej dotyczącej koronawirusa. Była ona kontynuacją dotychczasowych rozmów, które dotyczyły zaplanowania działań w czterech obszarach współpracy tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienie wyposażenia medycznego, promowanie badań oraz zwalczanie skutków gospodarczych i społecznych.
  Link do strony KE poświęconej reakcji UE na epidemię koronawirusa: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#calendar
 4. UEFA postanowiła przełożyć mistrzostwa Europy na czerwiec i lipiec 2021 r. Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 póki co zgodnie z decyzją MKOI mają się odbyć zgodnie z planem (24 lipca – 9 sierpnia 2020).
  Wskazuje się, iż pandemia koronawirusa już gospodarczo znacznie wpłynęła na sektor rozrywkowy, w tym imprezy sportowe, kina, teatry, telewizję, imprezy muzyczne, itd., a także sektor turystyczny oraz transportowy.

« Powrót