Aktualności

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wiele mówi się o unijnej dyrektywie Omnibus. Dyrektywa ta jest powiązana z dwiema innymi dyrektywami UE, tj. dyrektywą cyfrową i dyrektywą towarową, które wprowadzają łącznie wiele zmian w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług zarówno dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w formie tradycyjnej, jak i tych oferujących swoje produkty innymi kanałami  (e-commerce, omnichannel, internetowe platformy handlowe, porównywarki, wyszukiwarki, dostawcy usług marketingowych).

Dyrektywa Omnibus przewiduje po stronie przedsiębiorców konieczność zmiany w sposobie komunikacji obniżek cen, zmiany w warunkach sprzedaży, a także w systemach informatycznych, informacjach na stronach, zmiany procesu obsługi klientów. Mając na uwadze powyższe należy wskazać między innymi następujące zmiany, które są przewidywane w ramach wdrażania dyrektywy Omnibus, a dodatkowo zmiany wprowadzane przez polskiego ustawodawcę uzasadniane koniecznością eliminacji niekorzystnych praktyk rynkowych dla konsumentów zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa:

  • informowanie o ostatniej najniższej cenie oferowanego towaru lub usługi (obniżki cen), w tym w ramach reklamy (w każdym przypadku obok informacji o obniżonej cenie będzie musiała zostać również przedstawiona informacja o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki); innymi słowy obniżka cen musi być realna;
  • mechanizmy mające zagwarantować transparentność opinii dotyczących produktów przedsiębiorcy, tj. czy rzeczywiście pochodzą one od konsumenta, który zakupił dany produkt;
  • zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przez sieć Internet;
  • rozszerzenie ochrony konsumentów usług cyfrowych (np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików online, edycja tekstów lub gry oferowane w chmurze, usługi przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury);
  • regulacja działań na platformach marketplace (chodzi o internetowe platformy handlowe, przy czym chodzi o platformy umożliwiające innym podmiotom sprzedaż swoich towarów – np. Allegro);
  • zakaz stosowania produktów podwójnej jakości (np. sprzedaż towarów różnej jakości w zależności od rynku, na który kierowany jest produkt).

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim relacji przedsiębiorca-konsument, niemniej jednak z uwagi na obecne brzmienie projektu implementującego przewidywać można, że cześć zmian znajdzie zastosowanie w stosunkach B2B (np. informacje w zakresie obniżki cen). Należy także zwrócić uwagę na istotną zmianę w prawach konsumenta wprowadzaną w związku z wdrożeniem dyrektywy towarowej, tj. przeniesienie zapisów dotyczących rękojmi do ustawy o prawach konsumenta z jednoczesną modyfikacją  dotychczasowych zapisów, co oznacza konieczność wprowadzenia zmian w warunkach sprzedaży dla konsumentów.

Co ważne, Polska nie wprowadziła do chwili obecnej przepisów implementujących nie tylko dyrektywę Omnibus, ale także związanych z nią – dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej.

Przepisy implementujące dyrektywę Omnibus powinny zostać wdrożone w państwach członkowskich UE w terminie do 28 maja 2022 r. Oznacza to, że przedsiębiorca nie poniesie odpowiedzialności za brak stosowania zapisów dyrektywy Omnibus (lub też odpowiednio dyrektywy cyfrowej i towarowej).

Zwracamy uwagę, na konieczność bieżącego monitorowania statusu projektów i stopniowego przygotowania zmian w procedurach sprzedaży i informacjach przekazywanych przez przedsiębiorcę konsumentom m.in. z tego powodu, że nie jest wiadome jak długi czas na wdrożenie zmian zyskają przedsiębiorcy w przypadku przyjęcia przedmiotowych nowelizacji i jakie będzie finalne brzmienie nowelizacji. Poniżej znajdą Państwo linki do projektów na stronie internetowej rządowego centrum legislacji.

Odnośniki:

« Powrót