Newsletter

NOWY PROJEKT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW

NOWY PROJEKT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW

25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tzw. „sygnaliści”. Prace nad wdrożeniem ustawy implementującej dyrektywy UE trwają już bardzo długo, w związku z czym w ostatnim projekcie ustawodawca przyjął zdecydowanie krótsze terminy na wdrożenie nowych obowiązków przez przedsiębiorców. Oznacza to, że […]

więcej »
NOWE REGULACJE PRAWA BUDOWLANEGO

NOWE REGULACJE PRAWA BUDOWLANEGO

Przedsiębiorców czekają kolejne duże zmiany w prawie budowlanym, które mogą wpłynąć na przyszłe procesy inwestycyjne. W dniu 1 czerwca 2023r. Rada Ministrów wniosła do Sejmu obszerny projekt ustawy zakładający potrzebę dalszego upraszczania i przyspieszania procedur. Jednocześnie zaproponowano regulacje, które powinny zainteresować szczególnie wykonawców obiektów budowlanych. Teraz projekt ustawy przejdzie całą ścieżkę legalizacyjną, choć już w […]

więcej »
WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

W związku z implementacją Dyrektywy Omnibus od 1 stycznia 2023 r. nałożono na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen towarów i usług. W celu ujednolicenia praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na polskim rynku, w maju 2023 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wytyczne, których podsumowanie znajdą Państwo w niniejszym artykule. Do […]

więcej »
KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej? Powyższe pytanie doczekało się odpowiedzi i uzasadnienia Sądu Najwyższego, co może mieć istotne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego sugerowała bowiem, że zastrzeżenie kary umownej jest możliwe pod warunkiem, że strony z góry określą jej wysokość albo gdy w […]

więcej »
Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wiele mówi się o unijnej dyrektywie Omnibus. Dyrektywa ta jest powiązana z dwiema innymi dyrektywami UE, tj. dyrektywą cyfrową i dyrektywą towarową, które wprowadzają łącznie wiele zmian w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług zarówno dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w formie tradycyjnej, jak i tych oferujących swoje produkty innymi kanałami  (e-commerce, omnichannel, […]

więcej »
Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Wreszcie Polska posiada formę korporacyjną, która sprawdza się w przypadku wspólnych przedsięwzięć –(joint ventures)  prostą spółkę akcyjną (PSA). PSA została stworzona po to, aby Polska mogła pozostać konkurencyjna wśród innych krajów, a polski ustawodawca zainspirował się innymi krajami, takimi jak Niderlandy, gdzie w 2013 roku wprowadzono tzw. flex BV. Utworzenie spółki joint venture w Polsce […]

więcej »
Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Uchwalona 20 maja 2021r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zawiera nieścisłości interpretacyjne i dopiero przyszła praktyka przesądzi, jak należy rozumieć pewne zawarte tam regulacje. Prawnicy sygnalizują już, że problematyczna może okazać się procedura odbioru lokalu, która na kanwie nowej „ustawy deweloperskiej” stanowi znaczące rozwinięcie i uzupełnienie […]

więcej »