Newsletter

KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej? Powyższe pytanie doczekało się odpowiedzi i uzasadnienia Sądu Najwyższego, co może mieć istotne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego sugerowała bowiem, że zastrzeżenie kary umownej jest możliwe pod warunkiem, że strony z góry określą jej wysokość albo gdy w […]

więcej »
Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wiele mówi się o unijnej dyrektywie Omnibus. Dyrektywa ta jest powiązana z dwiema innymi dyrektywami UE, tj. dyrektywą cyfrową i dyrektywą towarową, które wprowadzają łącznie wiele zmian w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług zarówno dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w formie tradycyjnej, jak i tych oferujących swoje produkty innymi kanałami  (e-commerce, omnichannel, […]

więcej »
Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Wreszcie Polska posiada formę korporacyjną, która sprawdza się w przypadku wspólnych przedsięwzięć –(joint ventures)  prostą spółkę akcyjną (PSA). PSA została stworzona po to, aby Polska mogła pozostać konkurencyjna wśród innych krajów, a polski ustawodawca zainspirował się innymi krajami, takimi jak Niderlandy, gdzie w 2013 roku wprowadzono tzw. flex BV. Utworzenie spółki joint venture w Polsce […]

więcej »
Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Uchwalona 20 maja 2021r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zawiera nieścisłości interpretacyjne i dopiero przyszła praktyka przesądzi, jak należy rozumieć pewne zawarte tam regulacje. Prawnicy sygnalizują już, że problematyczna może okazać się procedura odbioru lokalu, która na kanwie nowej „ustawy deweloperskiej” stanowi znaczące rozwinięcie i uzupełnienie […]

więcej »