Oferta

Prawo spółek

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Tworzymy i wdrażamy skuteczne strategie transformacyjne spółek dostosowane do celów biznesowych naszych Klientów. Wraz z doświadczonymi doradcami podatkowymi pomagamy wybrać najbardziej właściwą strukturę prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej »

Konflikty w organizacji

Ze względu na zdobyte w ostatnich latach szerokie doświadczenie w reagowaniu na różnego rodzaju nieprawidłowości w spółkach, spowodowane między innymi przez prowadzenie konkurencyjnych interesów przez kluczowych pracowników lub współpracowników spółek lub inne działania na szkodę spółek i ich udziałowców, świadczymy szeroko pojęte doradztwo prawne związane z bezpieczeństwem w spółkach.

więcej »

Prawo nieruchomości

Jedną z kluczowych kompetencji OKW jest znajomość branży nieruchomościowej. Prawnicy OKW mają bogate doświadczenie, zdobyte między innymi podczas doradzania inwestorom krajowym oraz zagranicznym, profesjonalnym wykonawcom, podmiotom prowadzącym wyspecjalizowaną działalność w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach procesu budowlanego.

więcej »

Prawo pracy

Weryfikujemy na bieżąco zgodność procedur prawa pracy naszych Klientów z obowiązującymi przepisami prawa i pomagamy dostosować regulacje wewnętrzne w tym zakresie. Zapewniamy zgodność procedur i dokumentacji z przepisami prawa pracy oraz z wymogami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

więcej »

Prawo ubezpieczeniowe

Od kilkunastu lat współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ubezpieczycielami, brokerami, podmiotami likwidującymi szkody oraz ubezpieczającymi, udzielając wsparcia zarówno naetapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak i likwidacji szkód. Wspieramy podmioty rynku ubezpieczeniowego w sprawach regulacyjnych oraz przy tworzeniu nowych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki naszym działaniom w prowadzonych postępowaniach sądowych w roku 2018 w zakresie roszczeń ze szkód na […]

więcej »

Prawo podatkowe

Przy wsparciu współpracujących z nami doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii TaxLab sp. z o.o. analizujemy wszelkie aspekty podatkowe każdej transakcji, umów i innych dokumentów, tak aby zapewnić naszym Klientom kompleksową opiekę prawną. Doradzamy polskim oraz zagranicznych grupom kapitałowym z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych planowanych działań.

więcej »

Rozwiązywanie sporów

OKW ma rozległą praktykę w zakresie rozwiązywania sporów. OKW reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym.

więcej »

PRAWO RODZINNE i SPADKOWE

Świadczymy pomoc w sprawach rodzinnych. Prowadzimy doradztwo, negocjacje, mediacje oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach zarówno  pomiędzy obywatelami polskimi , jak w postępowaniach z elementem prawa  zagranicznego : rozwody i separacje władza rodzicielska kontakty z dziećmi alimenty Uprowadzenie rodzicicelskie sprawy w trybie art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego testamenty stwierdzenie nabycia spadku podział majątku Przygotowanie planu […]

więcej »