Aktualności

WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

W związku z implementacją Dyrektywy Omnibus od 1 stycznia 2023 r. nałożono na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen towarów i usług. W celu ujednolicenia praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na polskim rynku, w maju 2023 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wytyczne, których podsumowanie znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Do kogo skierowane są wytyczne

W swoich wytycznych Prezes UOKIK zwraca uwagę, że nowe obowiązki dotyczą zarówno sklepów stacjonarnych, jak i sklepów internetowych oraz platform handlowych. Również pośrednicy internetowi, tacy jak przykładowo porównywarki cenowe czy platformy handlowe są odpowiedzialni za realizację obowiązków z ustawy, jeżeli udostępniają sprzedawcom narzędzia do prezentowania obniżek. Na wytyczne zwrócić uwagę powinni również przedsiębiorcy, którzy prowadzą równolegle sprzedaż w obszarze B2B oraz B2C, a także sprzedawcy działający w sieciach franczyzowych, partnerskich lub spółdzielniach. Także przedsiębiorcy, mający siedzibę poza Unią Europejską, a kierujący swoją sprzedaż do konsumentów w Polsce, obowiązani są do ujednolicenia praktyk w zakresie obniżek cen zgodnie z wytycznymi.

Jakich obowiązków dotyczą wytyczne Prezesa UOKIK

Najważniejsze wytyczne zaprezentowane przez Prezesa UOKIK dotyczą dostosowania praktyk na rynku w zakresie:

 • informowania o obniżce ceny towaru lub usługi i sposobu wskazywania najniższej ceny z 30 dni przed obniżką dla danego produktu,
 • stosowania ujednoliconych zasad dotyczących sposobu komunikowania obniżek cen towarów i usług zarówno dla sprzedaży tradycyjnej, jak  i internetowej,
 • chwili powstania obowiązku informacyjnego.

Jak i kiedy informować o obniżkach

W wytycznych Prezesa UOKIK znalazły się przydatne grafy, które wizualizują poprawne praktyki przy ogłaszaniu o obniżkach i promocjach.
Z wytycznych wynika, że informowanie o obniżkach cen powinno odpowiadać następującym zasadom:

 • obniżki komunikowane mogą być słownie, procentowo, przez przekreślenie ceny czy przez odpowiedni kolor etykiety. Przykładowo
  w wytycznych wskazano, że korzystanie z samego znaku „%”, aby zachęcić konsumentów do wejścia do sklepu lub na stronę internetową
  w komunikacie marketingowym, bez powiązania tego znaku z konkretnym produktem, nie rodzi obowiązku informowania o najniższej cenie z 30 dni,
 • liczba prezentowanych cen przy produkcie nie powinna przekraczać dwóch lub trzech,
 • obowiązek informacyjny powstaje, gdy w jakikolwiek sposób informacja o obniżce ceny jest komunikowana konsumentowi. Za informowanie o obniżce może być uznane nawet stosowanie kolorystyki sugerującej przeceny, zestawienie ceny niższej z wyższą, jak i używanie haseł sugerujących, tj. „Black Friday”, „okazja”, „najlepsze ceny”, „hit cenowy”, „dobra cena”,
 • najniższa cena musi być oznaczona poprzez podpisanie jej słowami „najniższa cena z 30 dni przed obniżką”. Z uwagi na ograniczone miejsce ze względu na warunki techniczne, możliwe jest stosowanie skróconego wyjaśnienia oraz tzw. „tooltipów” posługując się hasłem „najniższa cena”, jednocześnie pełne wyjaśnienie powinno być łatwo dostępne dla konsumenta,
 • jeżeli towar lub usługa oferowana jest w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, należy obok informacji o obniżonej cenie podać informację o najniższej cenie, która obowiązywała przez okres oferowania danego produktu do dnia wprowadzenia obniżki,
 • obowiązek informowania o obniżkach zaistnieć może również w przypadku stosowania rabatów wynikających z kodu promocyjnego, nawet gdy przyjmują one postać generalną (rabat „na wszystko”) – wówczas przy każdym z oferowanych produktów należy zaprezentować cenę możliwą do uzyskania po wpisaniu kodu rabatowego w koszyku. W niektórych przypadkach wydawanie indywidualnych kodów rabatowych również może rodzić omawiany obowiązek informacyjny.

Co oznaczają wytyczne Prezesa UOKIK w praktyce dla przedsiębiorców

Zaprezentowane przez Prezesa UOKIK wytyczne nakładają na przedsiębiorców konieczność zweryfikowania dotychczas stosowanych przez nich praktyk komunikowania obniżek cen towarów i usług, a także sposobu przeprowadzania akcji wyprzedażowych i promocji w swojej firmie. Wytyczne bowiem w sposób praktyczny i kazuistyczny ujednolicają praktyki związane z implementacją nowych obowiązków. Istotne jest, aby dostosować w Państwa firmach zarówno regulaminy i polityki zamieszczane na stronach internetowych w zgodzie z zaprezentowanymi wytycznymi, jak i dostosować procesy sprzedażowe, w szczególności te na kanałach online.

Autor:
Jagoda Korzeniowska
Aplikantka adwokacka

« Powrót