Aanbod

Conflicten n de organisatie

De ervaring leert dat wanneer het wij direct rapporteren aan het moederbedrijf dat bepaalde conflicten voorkomen kunnen worden. Het lokale management weet immers dat er wordt meegekeken.

Op basis van de in de afgelopen jaren opgedane ervaring met verschillende soorten van fraude, diefstal en oneerlijke concurrentie door lokaal management van buitenlandse dochterondernemingen, adviseren wij over veiligheid in bedrijven en over het voorkomen van problemen.

Gaat het toch fout, adviseren wij over het managen van een eventueel ontstane crisis, en begeleiden wij het ontslag van de betreffende medewerkers, voeren wij de eventueel daaruit voortvloeiende rechtszaken, en doen we aangifte bij de bevoegde autoriteiten. We helpen ook bij het opnieuw onder controle brengen van het lokale management

Onze ervaring leert dat wanneer het advocatenkantoor dat de lokale vennootschap adviseert direct rapporteert aan de moedermaatschappij veel van bovenstaande conflicten kunnen worden voorkomen, omdat de directie zich bewust is van het feit dat de aandeelhouder meekijkt.

« Terugkeer