Aanbod

Rechts- en arbitragegeschillen

OKW heeft uitgebreide ervaring op het gebied van geschillenbeslechting. OKW vertegenwoordigt cliënten in alle soorten procedures voor gewone rechtbanken en arbitragehoven, inclusief de Hoge Raad.

Wij vertegenwoordigen cliënten, onder meer in zaken op het gebied van:

 • burgerlijk en handelsrecht,
 • incasso
 • verzekeringsrecht,
 • bouwrecht,
 • oneerlijke concurrentie,
 • intellectueel en industrieel eigendom,
 • copyright (ook van computerprogramma’s),
 • arbeidsrecht,
 • vennootschapsrecht (ondernemingsgeschillen).

OKW heeft ruime ervaring met het op minnelijke wijze oplossen van geschillen.

Dankzij internationale en langdurige samenwerking met Insuralex en DBLA kan OKW rechts- en arbitragegeschillen in andere jurisdicties coördineren.

Op het gebied van de praktijk van gerechtelijke en arbitrageprocedures:

 • analyseren we de feitelijke en juridische status van de zaak,
 • adviseren we over de voorbereiding van het bewijsmateriaal,
 • ontwikkelen we processtrategieën,
 • vertegenwoordigen we cliënten voor gewone rechtbanken van alle instanties, en voor de Hoge Raad,
 • vertegenwoordigen we cliënten voor arbitragehoven,
 • bieden we juridische bijstand in bemiddelingsprocedures,
 • onderhandelen we over de voorwaarden van gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen,
 • bieden we juridische bijstand met betrekking tot de uitvoering van definitieve rechterlijke uitspraken,
 • coördineren we gerechtelijke procedures die in andere landen worden gevoerd.

« Terugkeer