Aanbod

Arbeidsrecht

Kennis van vele industrieën, waaronder productie, handel en dienstverlening, stelt ons in staat om samen met de cliënten en hun HR-afdelingen uitgebreide documentatie op te stellen op het gebied van arbeidsrecht, waaronder werk- en beloningsregelingen en andere interne regels.

We ondersteunen ondernemers bij het aannemen en ontslaan van het management.


We verifiëren de naleving van arbeidsrechtelijke regelgeving door onze cliënten en we helpen om de interne regelgeving op dit punt aan te passen.

Wij zorgen ervoor dat de procedures en documentatie in overeenstemming zijn met de bepalingen van de arbeidswetgeving en met de vereisten voor de beveiliging van persoonlijke gegevens.

We ondersteunen bij het opzetten van een compliance beleid en bieden scholing aan medewerkers.

We hebben ruime ervaring met rechtszaken op het gebied van het arbeidsrecht, onder andere op het gebied van mobbing.

Voor onze cliënten

  • maken wij arbeids- en managementcontracten,
  • ontwerpen we modeldocumenten voor werknemers, waaronder arbeidscontracten, bijlagen, opzeggingen;
  • onderhandelen we ober arbeidsvoorwaarden,
  • doen we arbeidsrechtelijke audits;
  • bieden we ondersteuning bij lopende contacten met medewerkers,
  • ontwikkelen we interne regels, zoals werk- en loonregelingen, inclusief complexe bonussystemen en systemen die gebruik maken van de speciale regeling voor verhoogde kostenaftrek,
  • scholen wij medewerkers naar behoefte,
  • verifiëren we de juistheid van het bijhouden van personeelsdossiers,
  • vertegenwoordigen we cliënten in arbeidsrechtelijke zaken, waaronder mobbing, schendingen van persoonlijke rechten en andere;
  • beëindigen we contracten met werknemers of bestuursleden in overeenstemming met de toepasselijke regels.

« Terugkeer