Aanbod

Verzekeringsrecht

Al meer dan twaalf jaar werken wij samen met Poolse en buitenlandse verzekeraars, brokers, schadebehandelaars en verzekerden, die wij zowel in de fase van het sluiten van het verzekeringscontracten als bij de schadeafhandeling ondersteuning bieden.

Dankzij ons optreden in gerechtelijke procedures hebben in 2018 verzekeraars bijna 32 miljoen PLN aan letselschadeclaims bespaard.


Wij ondersteunen spelers op de verzekeringsmarkt op het gebied van regelgeving en bij het creëren van nieuwe verzekeringsproducten.

De ervaring en knowhow die we hebben opgedaan, bieden onze cliënten effectieve ondersteuning in de meest complexe gevallen.

Ons kantoor heeft meer dan 6000 rechtszaken gevoerd op het gebied van verzekeringsrecht. Door een aantal gewonnen rechtszaken bij de Hoge Raad zijn onze argumenten een vast onderdeel van de Poolse jurisprudentie geworden.

De ervaring die is opgedaan tijdens het adviseren van entiteiten uit verschillende branches, stelt ons in staat om op effectieve en pragmatische wijze de verzekeringsbescherming van onze cliënten te verifiëren, onder andere op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid (D&O).

Wij begeleiden schadeafwikkelingsprocessen bij verschillende soorten schadeverzekeringen.

Wij hebben ervaring met het dagelijks juridisch advies voor verzekeringsmaatschappijen, verzekerings- en herverzekeringsbrokers, verzekeringsagenten en schade afhandelaars.

Op het gebied van verzekeringsrecht:

  • zijn we op ieder moment betrokken bij meer dan 800 rechtszaken,
  • adviseren we over de naleving van de wet op verzekeringsproducten en de algemene verzekeringsvoorwaarden;
  • adviseren we cliënten bij het afhandelen van claims,
  • houden we ons bezig met de juridische aspecten van het schade-afhandelingsproces,
  • beoordelen we de verzekeringsbescherming van onze cliënten,
  • adviseren we over de selectie van de beste verzekering voor ondernemers uit verschillende branches, waaronder uitgebreide productieverzekeringen,
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen enz.
  • beoordelen we of de documentatie van verzekeringsmaatschappijen en andere spelers op de verzekeringsmarkt voldoet aan de vereisten van de Poolse wetgeving,
  • ondersteunen we buitenlandse verzekeringsmaatschappijen bij het opereren op de Poolse markt en het aanbieden van hun producten volgens het onmiddellijkheidsbeginsel.

« Terugkeer