Oferta

Konflikty w organizacji

Ze względu na zdobyte w ostatnich latach szerokie doświadczenie w reagowaniu na różnego rodzaju nieprawidłowości w spółkach, spowodowane między innymi przez prowadzenie konkurencyjnych interesów przez kluczowych pracowników lub współpracowników spółek lub inne działania na szkodę spółek i ich udziałowców, świadczymy szeroko pojęte doradztwo prawne związane z bezpieczeństwem w spółkach.

Doradztwo to obejmuje kompleksowe zarządzenie prawne powstałym kryzysem, w tym w szczególności rozwiązywanie współpracy z osobami dopuszczającymi się działań na szkodę spółek, dochodzenie odszkodowań i wsparcie przy kontaktach z organami ścigania na szczeblach lokalnych i centralnych jak również przeprowadzenie audytów prawnych oraz pragmatyczne i aktywne asystowanie przy przejmowaniu zarządu w spółce.

Z naszego doświadczenia wynika, iż obsługa prawna świadczona przez kancelarię prawniczą wybraną przez podmiot dominujący nad daną spółką może zapobiegać powyższym konfliktom, gdyż zarząd świadom jest bezpośredniego kontaktu prawnika z podmiotem dominującym.

« Powrót