Aanbod

Vastgoed

Eén van de belangrijkste competenties van OKW is kennis van de vastgoedbranche. OKW-advocaten hebben uitgebreide ervaring met het adviseren van binnen- en buitenlandse investeerders, professionele aannemers, en projectmanagers in alle stadia van het bouwproces.

OKW wordt regelmatig betrokken bij de verhuur van kantoor- en winkelruimte als effectief onderhandelaar en pragmatisch adviseur. OKW heeft ook uitgebreide ervaring in het verstrekken van juridisch advies aan grote retailers.

Wij werken met verzekeraars van de Londense markt en bieden ondersteuning bij het verzekeringsproces van onroerendgoedtransacties. Dankzij deze samenwerking was OKW betrokken bij een aantal belangrijke transacties op de binnenlandse vastgoedmarkt.

We ondersteunen onze cliënten met name op het gebied van:

  • het schrijven van en onderhandelen over bemiddelingsovereenkomsten, managementovereenkomsten;
  • bouw- en bestuursrecht, met inbegrip van geschillen met overheidsinstanties en administratieve rechtbanken met betrekking tot vastgoed en investeringsprocessen;
  • het ontwerpen van en onderhandelen over bouwcontracten, en projectmanagementovereenkomsten;
  • het onderhandelen van huurovereenkomsten met ervaring aan beide zijden van de onderhandelingstafel;
  • verhuur van kantoorgebouwen en winkelcentra;
  • due diligence onderzoek van vastgoed en juridische beoordeling van de aankooprisico’s;
  • het creëren of analyseren van vastgoedverkoopcontracten (inclusief voorwaardelijke en voorlopige verkoopcontracten), inclusief fiscale behandeling (bijvoorbeeld toepassingsbereik van
  • btw-vrijstelling, optie btw-belasting, belasting op civielrechtelijke transacties);
  • juridische ondersteuning bij handel met vastgoed, inclusief landbouw en bosgronden;
  • het reguleren van de juridische status van grond, analyse in het kader van de regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening, en bestemmingsplannen.

« Terugkeer