Oferta

Prawo ubezpieczeniowe

Od kilkunastu lat współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ubezpieczycielami, brokerami, podmiotami likwidującymi szkody oraz ubezpieczającymi, udzielając wsparcia zarówno naetapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak i likwidacji szkód.

Wspieramy podmioty rynku ubezpieczeniowego w sprawach regulacyjnych oraz przy tworzeniu nowych produktów ubezpieczeniowych.

Dzięki naszym działaniom w prowadzonych postępowaniach sądowych w roku 2018 w zakresie roszczeń ze szkód na osobie, ubezpieczyciele zaoszczędzili blisko 32 miliony złotych.


Wypracowane doświadczenie oraz posiadane know-how zapewnia naszym Klientom skuteczne wsparcie w najbardziej złożonych sprawach.

Bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w procesach ubezpieczeniowych, w tym zakończone ponad 6 tysięcy spraw sądowych sprawia, iż swoją argumentacją, prezentowaną w procesach sadowych, w tym przed Sądem Najwyższym, kształtujemy zasady stosowania prawa w Polsce. W szeregu spraw sądowych przed Sądem Najwyższym nasza argumentacja zyskała uznanie, stając się częścią obowiązującego systemu wykładni przepisów prawa.

Doświadczenia zdobyte przy obsłudze wielu podmiotów z różnych branż pozwalają nam na skuteczne i pragmatyczne weryfikowanie ochrony ubezpieczeniowej naszych Klientów, w tym członków organów zarządzających w ramach polis D&O (Directors & Officers Liability). Bierzemy udział w procesach likwidacji szkód, w tym majątkowych, zapewniając wsparcie doświadczonych prawników.

Mamy doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, agentów ubezpieczeniowych oraz podmiotów zajmujących się likwidacją szkód.

W zakresie prawa ubezpieczeń w szczególności:

  • prowadzimy stałą i kompleksową obsługę ponad 800 spraw sądowych,
  • przeprowadzamy konsultacje zgodności z przepisami prawa ubezpieczeniowych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
  • doradzamy Klientom w procesie likwidacji szkód,
  • strukturyzujemy prawnie proces likwidacji szkód, produktów
  • dokonujemy kompleksowej oceny prawnej ochrony ubezpieczeniowej naszych Klientów,
  • doradzamy przy doborze najkorzystniejszego ubezpieczenia na rzecz przedsiębiorców z różnych branż, w tym kompleksowego ubezpieczenia produkcji, D&O etc.
  • opiniujemy zgodność dokumentacji podmiotów z rynku ubezpieczeniowego z wymogami prawa polskiego,
  • wspieramy zagraniczne zakłady ubezpieczeń w funkcjonowaniu na polskim rynku i oferowaniu swoich produktów w ramach zasady bezpośredniości działania.

« Powrót