Oferta

Prawo nieruchomości

Jedną z kluczowych kompetencji OKW jest znajomość branży nieruchomościowej. Prawnicy OKW mają bogate doświadczenie, zdobyte między innymi podczas doradzania inwestorom krajowym oraz zagranicznym, profesjonalnym wykonawcom, podmiotom prowadzącym wyspecjalizowaną działalność w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach procesu budowlanego.

Ze względu na swoje doświadczenie, OKW jest również angażowane w procesy komercjalizacji powierzchni handlowych i użytkowych jako skuteczny negocjator i pragmatyczny doradca. OKW posiada również duże doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz najemców w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

Współpracujemy z ubezpieczycielami z rynku londyńskiego, oferującymi wsparcie w procesie ubezpieczenia transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Dzięki tej współpracy OKW uczestniczyło w szeregu znaczących transakcji na krajowym rynku nieruchomości.

Naszych Klientów wspieramy w szczególności w zakresie:

  • tworzenia i negocjowania umów profesjonalnego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów o zarządzanie nieruchomościami oraz bieżącego zarządzania nieruchomościami,
  • prawa budowlanego i administracyjnego, w tym prowadzenia sporów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych;
  • projektowania i negocjowania umów o roboty budowlane, o prace projektowe oraz szeroko pojętego wsparcia project management;
  • negocjowania umów najmu, oferując doświadczenia z obu stron stołu negocjacyjnego;
  • komercjalizacji obiektów biurowych oraz centrów handlowych
  • due diligence nieruchomości oraz ocen prawnych ryzyka ich nabywania,
  • tworzenia lub analizy umów sprzedaży nieruchomości (w tym warunkowych i przedwstępnych umów sprzedaży), z uwzględnieniem traktowania podatkowego (np. zakres stosowania zwolnienia z VAT, opcja opodatkowania VAT, PCC),
  • kompleksowej analizy stanu prawnego nieruchomości, oceny ryzyk prawnych i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, finalnych rekomendacji,
  • wsparcia prawnego przy obrocie nieruchomościami, w tym uwzględniając ograniczenia związane z rolnym lub leśnym ich charakterem,
  • wsparcia w procesie regulacji stanu prawnego gruntów, analizy w zakresie regulacji dotyczących kwestii planowania przestrzennego oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

« Powrót