Oferta

Prawo pracy

Weryfikujemy na bieżąco zgodność procedur prawa pracy naszych Klientów z obowiązującymi przepisami prawa i pomagamy dostosować regulacje wewnętrzne w tym zakresie.

Zapewniamy zgodność procedur i dokumentacji z przepisami prawa pracy oraz z wymogami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.


Znajomość wielu branż, w tym produkcyjnych, handlowych i usługowych, pozwala nam na współtworzenie z Klientami i ich działami HR kompleksowej dokumentacji z zakresu prawapracy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawnych.

Wspieramy spółki kapitałowe przy zatrudnianiu kadry kierowniczej. Tworzymy a następnie szkolimy pracowników naszych Klientów między innymi w zakresie przestrzegania polityki compliance.

Prowadzimy również obsługę spraw sądowych z zakresu prawa pracy, posiadając własne doświadczenia procesowe zdobyte między innymi w sprawach o mobbing.

Dla naszych Klientów:

 • przygotowujemy wzory umów o pracę i kontraktów menadżerskich,
 • opracowujemy wzory dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i innych,
 • negocjujemy warunki pracy,
 • opiniujemy stany faktyczne z szeroko pojętego zakresu prawa pracy,
 • wspieramy w bieżących kontaktach z pracownikami,
 • opracowujemy regulacje wewnętrzne, takie jak regulaminy pracy i wynagradzania, w tym złożone systemy premiowe oraz systemy pozwalające na stosowanie tzw. 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracowników,
 • szkolimy pracowników we wskazanych zakresach,
 • weryfikujemy poprawność prowadzenia akt pracowniczych,
 • wykonujemy due dilligence szeroko pojętego obszaru prawa pracy w firmach,
 • reprezentujemy w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym o mobbing, naruszeń dóbr osobistych i inne,
 • rozwiązujemy lub wypowiadamy umowy z pracownikami lub członkami zarządu z zachowaniem poszczególnych procedur.

« Powrót