Oferta

Rozwiązywanie sporów

OKW ma rozległą praktykę w zakresie rozwiązywania sporów. OKW reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi (arbitrażowymi), jak również przed Sądem Najwyższym.

Reprezentujemy Klientów między innymi w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego i gospodarczego, w tym związanych z windykacją wierzytelności,
 • prawa ubezpieczeń,
 • związanego z realizacją inwestycji budowlanych,
 • nieuczciwej konkurencji,
 • własności intelektualnej i przemysłowej,
 • prawa autorskiego,
 • prawa pracy,
 • prawa spółek (spory korporacyjne).

OKW ma również doświadczenie w rozwiązywaniu sporów na drodze polubownej, w tym w negocjowaniu kompleksowych i wieloetapowych ugód.

Dzięki międzynarodowej i wieloletniej współpracy z Insuralex i DBLA OKW może koordynować prowadzenie spraw sądowych i arbitrażowych w innych jurysdykcjach.

W zakresie praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych:

 • dokonujemy analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy,
 • doradzamy w zakresie przygotowania materiału dowodowego,
 • opracowujemy strategie procesowe,
 • opracowujemy pisma przed procesowe i procesowe,
 • świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • świadczymy zastępstwo procesowe przed sądami polubownymi (arbitrażowymi),
 • świadczymy pomoc prawną w postępowaniach mediacyjnych,
 • negocjujemy warunki ugód sądowych i pozasądowych,
 • świadczymy pomoc prawną związaną z wykonaniem prawomocnych orzeczeń sądowych,
 • koordynujemy postępowania sądowe prowadzone w innych krajach.

« Powrót